ازطراحی و مدیریت سایت راضی هستید؟؟؟
(83.33%) 20
بلی
(16.66%) 4
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 24